Velkommen til Visit Management

Et godt produkt alene afgør ikke en virksomheds succes på eksportmarkedet  - det er kundens helhedsindtryk af virksomheden, der afgør om kunden får tillid til virksomheden, og ønsker at indtræde i en samarbejdsrelation.

Visit Management sikrer igennem solid erfaring med besøgsplanlægning og -håndtering, at jeres virksomhed fremstår professionel under et besøg, og at den besøgende får det bedst mulige helhedsindtryk.
 
Kontakt os - og lad os sikre et professionelt og gennemtænkt besøg

Visit Management er medfinansieret af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globalisering (EGF) - www.egf.nu

Planlægning fra A til Z

- Én agenda - fra ankomst til afrejse

   Vi imødekommer gæstens ønsker
   Samarbejdspartnere med høj kvalitet
   Optimeret udnyttelse af tiden
   Medvært og kundens kontakt

Virksomhedscheck

- En intern medarbejder ser ikke altid alt

   Hvad ser gæsten når denne kommer?
   Er I sikkerhedsmæssigt klar til besøg?
   Er I kulturelt forberedt på besøg?
   Ved I lige præcis hvad I skal servere?

Guide og Med-vært 

- Vi er med hele vejen

   Vi guider og vejleder gæsten
   Vi ønsker at give det bedste indtryk af DK
   Kulturelle indslag tilbydes, hvis ønsket
  Besøget skal gøre indtryk - stort indtryk

Kontakt os hele døgnet

- Hvis det ønskes under et besøg

   Vi arbejder ikke kun imellem kl. 8-16 
   Vi er gæstens kontakt hele døgnet   
  Vi er klar til "last minute" ændringer
 
   I kan sove trygt - for vi tager ansvar